Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Handelingen

Inhoudstafel Handelingen deel LVI (2019):

Anneleen Cassiman

   ‘In memoriam Patrick Devos’;

Karl Van Hoecke
   ‘De historiciteit achter de stadslegende van ‘Hanske de krijger’ (15de-16de eeuw)’;

Martine Vanwelden
   ‘Textiel en herrie op de Leupegemse cauchiede in de zestiende eeuw’;

Luc Van Durme
   ‘De cale van Oudenaarde’;

Robin Moens
   ‘Als schapen tussen wolven?’;

Karl Van Hoecke
   ‘Margareta, vrouwe van Bevere en Bruwaan (1192 – 1238), een parel aan de Oudenaardse geschiedenis’;

Castelain
   ‘De heerlijkheid Volkegem en haar heren (15de en 16de eeuw)’;

Michel Deltenre
   ‘De heren van Pamele-Oudenaarde, heersers over het betwiste grensgebied Lessen-Vloesberg (het Debattenland of “Terres de Débat” of “Terra Aldenardensis”)’;

Erik Verroken
   ‘Was Peter Paul Rubens page van Margaretha van Ligne, gravin van Lalaing en barones van Schorisse?’;

Pieter -Jan Lachaert en Timo Van Havere
   ‘Een onbekende inventaris van de Oudenaardse ambachtsarchieven uit 1853: achtergrond, inhoud en betekenis’;

Stijn Lybeert
   ‘Archiefnieuws’


Zoekt u een artikel dat verschenen is in één van de voorgaande publicaties van de Handelingen? Dan kunt u hieronder de volledige bibliografie (1956-2019) raadplegen.


Een exemplaar van de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring kost €20. Indien deze publicatie u interesseert, kan u contact opnemen via archief@oudenaarde.be of op telefoonnummer 055 30 07 06. U kan ook zelf langskomen bij het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige kring op het adres van het stadsarchief van Oudenaarde (Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde). Daar kost een exemplaar u slechts €18.

Verhandelingen

Verhandelingen deel 2: Adriaen Brouwer in perspectief

Naar aanleiding van de tentoonstelling Adriaen Brouwer, meester van emoties in het MOU in 2018 verscheen het tweede deel van de Verhandelingen onder de titel Adriaen Brouwer in perspectief. Deze publicatie van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde bevat 5 uitgebreide artikels die het leven en oeuvre van de Oudenaardse schilder vanuit een ander standpunt willen benaderen.

Verhandelingen deel 1: Aan elkaar gewaagd

De Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde stelde in juni 2017 met enige trots de publicatie voor “Aan elkaar gewaagd” van de uit Oudenaarde afkomstige auteur Robin Moens voor, onder redactie van Paul Trio. Het betreft een allesomvattende biografie van de gehuwden Arnulf IV van Oudenaarde en Alice van Rozoy (ca. 1175-1275). Beiden speelden een zeer belangrijke rol in 13de-eeuws Vlaanderen en ook daarbuiten. Dit lijvige boek vormt het eerste deel van een nieuw opgestarte reeks onder de naam ‘Verhandelingen GOKO’.
Een exemplaar van de Verhandelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring kost €20. Indien deze uitgaven u interesseren, kan u contact opnemen via archief@oudenaarde.be of op telefoonnummer 055 30 07 06. U kan ook zelf langskomen bij het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige kring op het adres van het stadsarchief van Oudenaarde (Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde).

Zelf schrijven?

Wie een artikel wil aanbieden aan de Kring is van harte welkom. Wij zijn op zoek naar artikels die handelen over de geschiedenis van de stad en de kasselrij Oudenaarde en de baronie van Pamele  en dat vanaf de oudste tijden tot vandaag. Ook bijdragen rond hulpwetenschappen zoals archeologie, genealogie, heraldiek en kritische bronnenpublicaties zijn welkom.

Artikels worden voorgelegd aan een redactieraad. Die raad duidt vervolgens twee lezers aan, meestal bestuursleden. Geen enkele verandering wordt doorgevoerd zonder akkoord van de auteur, die uiteindelijk de eindverantwoordelijke blijft van zijn artikel.

Klik hier om de  richtlijnen, die de redactieraad hanteert, te raadplegen.

Aldernardiana

Doctoraat Luc Dhondt “Verlichte Monarchie, Ancien Régime en Revolutie” in open access

De doctoraatsverhandeling van wijlen dr. Luc Dhondt, Verlichte monarchie, Ancien Régime en Revolutie. Een institutionele en historische procesanalyse van politiek, instellingen en ideologie in de Habsburgse, de Nederlandse en de Vlaamse politieke ruimte (1700/1755-1790), die in 1993 verdedigd werd aan de Universiteit Gent, is in handelseditie in open access beschikbaar gemaakt door het Algemeen Rijksarchief, dankzij de steun van Algemeen Rijksarchivaris prof. Karel Velle. Deze versie verscheen tussen 2002 en 2007 in de reeks Studia als volume 89.

De studie is gebaseerd op meer dan twintig jaar archiefonderzoek in België en het buitenland, waaronder uiteraard ook in het Stadsarchief Oudenaarde. Zowel het verzet tegen de hervormingen van Jozef II als het ongenoegen over de vermolmde Ancien Régime-staat komen uitgebreid aan bod, met rechtstreekse links naar de protagonisten en hun lokale belangen. De totale studie beslaat 2 990 pagina’s en bevat, naast een zeer rijke theoretische (juridische, politiek-ideologische, maar ook sociale en economische) analyse, ook een schat aan ontsloten archiefinformatie voor veel onderzoekers.

Het werk kan worden gedownload vanop de website van de Open Science Foundation: link naar doctoraat.

 De gedrukte versie kost € 114 en kan worden besteld op de webshop van het Algemeen Rijksarchief

Verkooppunten

Stadsarchief Oudenaarde

Abdij Maagdendale
055 30 07 06

Dienst Toerisme

Stadhuis
055 30 92 48

Openbare bibliotheek

Markt 35
055 30 19 33