Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

10/10/2019: Lezing van Sven Vermassen ‘Satans fluytencast of Koning der instrumenten? Over orgelerfgoed in de Vlaamse Ardennen’. 

19:30, Zaal Armare, Abdij Maagdendale 31 Oudenaarde (Stadsarchief)

i.s.m. Stadsarchief Oudenaarde en bibliotheek van Oudenaarde

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • October 14th, 2019

De bittere dronk: voor wie?


In onze komende Handelingen gaan we delicate vragen niet uit de weg. Auteur Erik Meersschaert ligt een tipje van de sluier: de grote Brouwertentoonstelling in Oudenaarde zorgde voor opmerkelijke archiefvondsten die de Oudenaardse roots van de schilder meer gestalte geven. Kunsthistorische elementen voor een nieuwe catalogue raisonné werden echter niet gezocht en dat is jammer. Al tijdens zijn korte leven werd Brouwer duchtig gekopieerd en na zijn dood werd dat nog erger. Zijn kleine werkjes waren ook een gemakkelijke prooi voor roof en zijn latere biografen waren (te) gul in betwistbare toekenningen. Herkomstonderzoek is essentieel maar niet steeds eenvoudig. Al deze elementen komen samen in de case-study van de verschillende versies van een der meest iconische werken uit de Brouwer-cataloog: “De Bittere Dronk”. Minstens twaalf geschilderde versies zijn bekend, naast een aantal grafische afbeeldingen naar een schilderij van Brouwer. Ze passeren allemaal de revue met de bedoeling na te gaan of de meest bekende variant, die in het Frankfurtse Städel-Museum, wel mag doorgaan voor het prototype van dit enigmatisch werk.

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • September 14th, 2019

Een stylus geeft zijn geheimen prijs.


Bij opgravingen op Tussenbruggen, vonden archeologen van SOLVA onder meer een stylus of schrijfstift. Het pinvormige voorwerp werd gebruikt om te schrijven op met was bestreken houten of leistenen tafeltjes. In al zijn eenvoud, geeft het voorwerp wel veel prijs over de tijd en de plaats waar het eertijds werd gebruikt. Een jonge wetenschapper, Pieter Rodts, vertelt er alles over in een boeiend en soms gedurfd artikel in onze komende Handelingen.

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • June 19th, 2019

Historische bomen


Naar aanleiding van de deelname van de stad Oudenaarde aan Entente Florale Europe werd stadsarchivaris Stijn Lybeert gevraagd onderzoek te verrichten naar historische bomen en plaatsnamen die refereren naar bomen in Oudenaarde. Dit onderzoek kreeg aandacht in het AVS nieuws en in de kranten het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Voor het volledige artikel is het wachten op de Handelingen 2020 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. Hou dus onze aankondigingen in de gaten. De inwoners van Oudenaarde krijgen als primeur een krantje in de bus over Entente Florale Europe in de stad, met daarin een heel korte versie van het onderzoek. (foto's ©Tijl De Meulemeester)