Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

Alle geplande activiteiten van Kring worden o.w.v. het Coronavirus uitgesteld. 

We hopen u binnenkort terug te mogen ontmoeten.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • October 14th, 2020

Stadsrekeningen uit de Rekenkamer online!


Het Rijkarchief in België heeft 9.476 middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen online geplaatst. Het gaat om de gedigitaliseerde stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse stedensteden in de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen; de hertogdommen Brabant, Limburg en Luxemburg; en de heerlijkheden Doornik en Mechelen. Ook de rekeningen van de stad Oudenaarde van 1457 tot 1791 zijn nu online te vinden. Weet dat het in de Rekenkamer eigenlijk gaat om de dubbels die door de stadsontvanger daar werden neergelegd ter controle. De originele rekeningen bewaren we in het stadsarchief van 1406 tot 1791.

actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • October 6th, 2020

Het bestuur in Coronatijd


Na een lange en verplichte onderbreking werd het tijd dat het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring de koppen bij elkaar staken, mits het respecteren van voldoende afstand en de nodige hygiënische maatregelen. We maken plannen om activiteiten te organiseren die door de deelnemers in alle veiligheid kunnen bijgewoond worden. U hoort hier binnenkort meer over. Daarnaast werkt het bestuur volop aan de vernieuwing van de uitgave van de Handelingen. We geloven met de overtuiging dat we hier GOUD in onze handen hebben. Dus hou onze website goed in de gaten voor meer nieuws.

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • September 2nd, 2020

Wandtapijten in de kijker


Dr. Ingrid de Meûter publiceerde een uitgebreide brochure in OKV (Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen) over de wandtapijten in het bezit van het Brussels museum Kunst en Geschiedenis. Zij is er conservator en voor ons geen onbekende. Zij was curator van de internationale tentoonstelling "Meer dan groen" in 1999. Haar doctoraat was een onderzoek naar de geschiedenis van de Oudenaardse tapijtweverij in de 17de en 18de eeuw en de tapijtsiersfamilie Van Verren. In de publicatie vindt de lezer interessante info over de functie van wandtapijten, het productieproces en de rol van merken. Daarnaast wordt een selectie van wandtapijten voorgesteld en beschreven. Oudenaarde is vertegenwoordigd door een "Landschap met vijvers en vogels" rond 1700 vervaardigd in het atelier van Van Verren naar kartons van Gaspar de Witte en Pieter Spierinckx.