Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

Op donderdag 29 september stelt de Geschied- en Oudheidkundige Kring het nieuw nummer van G|OUD voor. Het nummer is volledig gewijd aan de geschiedenis van de opeenvolgende gevangenissen in Oudenaarde. We maakten de keuze voor een themanummer naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het huidige gevangenisgebouw en de tentoonstelling die daarrond binnenkort opent. Dit project is een initiatief van de lokale strafinrichting, in samenwerking met de stad, het Stadsarchief, de Geschied- en Oudheidkundige Kring, het Gentse Rijksarchief en het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent.

Na de voorstelling volgt een lezing van Paul Drossens (Rijksarchief Gent) over ‘De gevangenis van Oudenaarde: het sluitstuk van Ducpétiaux’ cellulaire droom’. Hij is ook auteur van één van de bijdragen in het themanummer.

De voorstelling vindt plaats op 29 september 2022, om 19u30, in zaal Armare van abdij Maagdendale. Na afloop wordt u een drankje aangeboden.

Hebt u interesse in dit themanummer of wilt u lid worden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring? Het nieuwe nummer is te koop aan 12 euro. Betaalt u 20 euro, dan bent u lid van de Kring en krijgt u bovendien ook het eerste nummer van dit jaar. Betalen kan door overschrijving van het gepaste bedrag met vermelding van “Familienaam + GOUD”, op het volgende rekeningnummer:

Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde

IBAN: BE57 2850 2378 5035

BIC: GEBABEBB

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • September 12th, 2022

Een nieuw nummer van G|OUD: 100 jaar gevangenis


Op donderdag 29 september stelt de Geschied- en Oudheidkundige Kring het nieuw nummer van G|OUD voor. Het nummer is volledig gewijd aan de geschiedenis van de opeenvolgende gevangenissen in Oudenaarde. We maakten de keuze voor een themanummer naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het huidige gevangenisgebouw en de tentoonstelling die daarrond binnenkort opent. Dit project is een initiatief van de lokale strafinrichting, in samenwerking met de stad, het Stadsarchief, de Geschied- en Oudheidkundige Kring, het Gentse Rijksarchief en het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent. Na de voorstelling volgt een lezing van Paul Drossens (Rijksarchief Gent) over ‘De gevangenis van Oudenaarde: het sluitstuk van Ducpétiaux’ cellulaire droom’. Hij is ook auteur van één van de bijdragen in het themanummer. De voorstelling vindt plaats op 29 september 2022, om 19u30, in zaal Armare van abdij Maagdendale. Na afloop wordt u een drankje aangeboden. Hebt u interesse in dit themanummer of wilt u lid worden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring? Het nieuwe nummer is te koop aan 12 euro. Betaalt u 20 euro, dan bent u lid van de Kring en krijgt u bovendien ook het eerste nummer van dit jaar. Betalen kan door overschrijving van het gepaste bedrag met vermelding van “Familienaam + GOUD”, op het volgende rekeningnummer: Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde IBAN: BE57 2850 2378 5035 BIC: GEBABEBB

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • August 19th, 2022

textiel met een ziel


In de parochies van Kruisem is een groep vrijwilligers aan het werk in 9 kerken om een erfgoedinventaris op te maken volgens de regels van de kunst (er zijn er intussen 5 afgewerkt, de meeste raadpleegbaar in ErfgoedInZicht / Erfgoedregister). De inventarisatie bracht onder meer prachtige stukken liturgisch textiel naar boven die al decennialang diep verborgen zijn in de laden van de sacristiekast. Ze werden vaak voor speciale gelegenheden zoals processies, het lof, uitvaarten en belangrijke feestdagen gebruikt en zijn exemplarisch voor een 'rijk rooms leven' dat in de jaren 1970 in sneltempo is verdwenen. Zo groeide geleidelijk het idee om een tenstoonstelling te organiseren, specifiek met stukken uit alle 8 de parochiekerken van Kruisem. De tentoonstelling zal van 15 tot en met 25 september 2022 doorgaan in de centraal gelegen kerk van Huise. In de periode 10-25 september zijn er in de voormiddagen van dinsdag tot en met vrijdag groepsbezoeken mogelijk. Eventueel is een avondbezoek mogelijk. Op afspraak : Zaterdagen en zondagen, 10 – 18 u. Toegang is gratis. Inschrijvingen: Neem contact op met Hans Van Hoecke op 09 333 71 39 of hans.vanhoecke@kruisem.be

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • April 24th, 2022

Een terugblik op erfgoeddag 2022


De Geschied- en Oudheidkundige Kring nam op 24 april 2022 deel aan de Erfgoeddag, met als thema "school". Deze dag viel samen met de Opendeurdag van Bernardstechnicum campus Gelukstede. Bestuursleden van de Kring en een aantal ex-leerkrachten van Gelukstede brachten heel wat materiaal samen om de geschiedenis "Van vakschool tot STEM-school" in beeld te brengen. Het verhaal startte in 1896 met de oprichting van een zondagsschool voor schilders. Deze school groeide uit tot een avondschool en in 1951 tot een dagschool. Na een tiental jaren in "Achter de Wacht", kreeg de vakschool Sint-Lucas een vaste stek op Gelukstede (Eindries). Foto's en originele documenten, zoals het het oudste lessenrooster, evoceerden deze evolutie. Daarnaast vonden attributen allerhande een plaatsje in de tentoonstelling. Zo werd het zendmateriaal dat Sint-Lucas gebruikte om succesvol contact te leggen met Frank de Winne in ISS voorgesteld aan de bezoekers. Schilderijen, keramiek en boeken maakten duidelijk dat er zich onder het lerarenkorps verdienstelijke schilders en schrijvers bevonden. Het samengebrachte materiaal smaakt naar meer. De originele documenten werd alvast in bruikleen gegeven aan het Oudenaardse stadsarchief. Daar liggen ze te wachten tot iemand zich geroepen voelt om de geschiedenis van deze school uit te spitten, uit te schrijven en te publiceren. De erfgoed-tentoonstelling bevond zich tussen twee ultramoderne labo's. Het contrast tussen vroeger en nu, kon niet groter zijn. De talrijke bezoekers, die hiermee werden geconfronteerd, waren alvast heel enthousiast.