Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

24 april Erfgoeddag 'Maakt school' in Gelukstede

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • April 24th, 2022

Een terugblik op erfgoeddag 2022


De Geschied- en Oudheidkundige Kring nam op 24 april 2022 deel aan de Erfgoeddag, met als thema "school". Deze dag viel samen met de Opendeurdag van Bernardstechnicum campus Gelukstede. Bestuursleden van de Kring en een aantal ex-leerkrachten van Gelukstede brachten heel wat materiaal samen om de geschiedenis "Van vakschool tot STEM-school" in beeld te brengen. Het verhaal startte in 1896 met de oprichting van een zondagsschool voor schilders. Deze school groeide uit tot een avondschool en in 1951 tot een dagschool. Na een tiental jaren in "Achter de Wacht", kreeg de vakschool Sint-Lucas een vaste stek op Gelukstede (Eindries). Foto's en originele documenten, zoals het het oudste lessenrooster, evoceerden deze evolutie. Daarnaast vonden attributen allerhande een plaatsje in de tentoonstelling. Zo werd het zendmateriaal dat Sint-Lucas gebruikte om succesvol contact te leggen met Frank de Winne in ISS voorgesteld aan de bezoekers. Schilderijen, keramiek en boeken maakten duidelijk dat er zich onder het lerarenkorps verdienstelijke schilders en schrijvers bevonden. Het samengebrachte materiaal smaakt naar meer. De originele documenten werd alvast in bruikleen gegeven aan het Oudenaardse stadsarchief. Daar liggen ze te wachten tot iemand zich geroepen voelt om de geschiedenis van deze school uit te spitten, uit te schrijven en te publiceren. De erfgoed-tentoonstelling bevond zich tussen twee ultramoderne labo's. Het contrast tussen vroeger en nu, kon niet groter zijn. De talrijke bezoekers, die hiermee werden geconfronteerd, waren alvast heel enthousiast.

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • April 7th, 2022

Beestig. Dieren in de wandtapijtkunst.


Oudenaarde staat al van oudsher bekend om haar wandtapijten. In de 16de eeuw bereikte de productie een absoluut hoogtepunt. In diezelfde eeuw kenden ook de nabijgelegen centra Edingen en Geraardsbergen een ongekende bloei. In de wandtapijtkunst van deze periode duiken er verrassend veel dieren op. 'Beestig!' belicht met een dertigtal wandtapijten uit Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen voor het eerst het bijzonder rijke thema van diervoorstellingen in de wandtapijtkunst. De taferelen illustreren de belangrijke rol van dieren in de vroegmoderne samenleving. Je komt vertrouwde dieren tegen, maar ook exotische beesten die vanuit ‘de nieuwe wereld’ naar Europa werden verscheept. Neushoorns en leeuwen kregen een plek kregen in menagerieën - de voorlopers van de hedendaagse dierentuinen. Je ziet ook woudlandschappen met vogels van allerlei allooi en er zijn fabelwezens en bizarre monstertjes in mythische en religieuze taferelen. In combinatie met allerhande voorwerpen en een echte ‘Wunderkammer’ geeft 'Beestig!' je een rijkgeschakeerde blik op de wondere wereld van dieren in de 16de eeuw.

actualiteit
  • Martine Vanwelden
  • April 6th, 2022

Erfgoeddag 24 april 2022


Met Erfgoeddag 2022 zet de Historische Kring van Oudenaarde de campus Gelukstede van het Bernardustechnicum in de kijker. De Kring krijgt daarvoor de gewaardeerde steun en medewerking van directie, leerkrachten en oud-leerkrachten. Lange tijd droeg de campus de naam “vakschool Sint-Lucas”. De school werd ingeplant in de nieuwe wijk Sint-Jozef, die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd op de voormalige Buiten Eindries (Oudenaarde). De bedoeling is de bezoeker te laten kennismaken met oud én nieuw. We vertellen het verhaal van de enorme evolutie die Sint-Lucas doormaakte van klassieke vakschool, in grote mate verbonden met de voor Oudenaarde zo belangrijke textielindustrie, naar een moderne STEM-school, die haar leerlingen stap voor stap vertrouwd maakt met de meest hoogtechnologische toepassingen. Het initiatief van de Kring valt op zondag 24 april niet toevallig samen met de Opendeurdag van campus Gelukstede. Naast een evocatie van het verleden met materiaal van vroeger, foto’s en gefilmde interviews met de directeur en leerkrachten van het eerste uur, kunnen de bezoekers ook kennismaken met de nieuwste technologieën. Door de Kring een plaatsje te geven tussen twee hypermoderne labo’s, wordt het contrast tussen heden en verleden meer dan duidelijk.