Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

archief in de kijker
  • Martine Vanwelden
  • September 19th, 2020

Arent Vlaminc, een vrome tapijtsier


Tussen de vele oorkonden van Pamele die het Stadsarchief rijk is, dook een oude bekende op. De legwerker Arent Vlaminc van Pamele beloofde plechtig jaarlijks 20 groten te betalen om kaarsen aan te kopen. Tussen Allerheiligen en Vastenavond, moest iedere avond een kaars geschonken worden aan een arme pelgrim of gast van het Armenhuis van Pamele, zodat hij bij het avondeten licht had. Arents huis aan de Speiwal stond hierbij borg. Deze belofte deed Arent op 8 januari 1463 "in lavenessen van zijner zielen"

Archief in de kijker
  • June 6th, 2019

Een Oudenaards tapijtsier in Brugge


In de Brugse procuratieboeken van 1521-1522 staat te lezen dat op 15 april 1521 de Oudenaardse tapijtsier Jacop Ghyselin schulden had bij de Spaanse koopman Franciscus de la Torre, woonachtig in Brugge. De Spanjaard geeft procuratie aan mannen met vertrouwde Oudenaardse namen: de le Vael, vander Moten en van Bareghem.

Archief in de kijker
  • Martine Vanwelden
  • June 11th, 2019

Coeman, poorter van Audenaarde, 1360.


In 1906 publiceerde de Gentse advocaat Gustave van Hoorebeke een korte studie over de Oudenaardse Coemannengulde (gilde van de kooplui). Over deze instelling is quasi geen archief bewaard. Toch biedt het onderwerp mogelijkheden voor een interessant onderzoek en een vernieuwde visie op deze "merchant guild". In zijn studie gebruikte van Hoorebeke bijgaande tekening. Die tekening, met een al te beknopte en weinig zeggende titel, roept heel wat vragen op: Wanneer werd de tekening gemaakt? Door wie werd de tekening gemaakt? Wat stelt de tekening precies voor? Voor antwoorden gaat de Kring ten rade bij leden en bezoekers van onze website. Wie antwoorden weet of andere suggesties heeft, kan contact opnemen met de webmaster (martine.vanwelden@kuleuven.be).

Archief in de kijker
  • January 28th, 2019

Adriaen de Brauwere in 1647


Op 20 juli 1647 duikt in register 89 van 'Acten en contracten' een merkwaardige akte op. Jacques vanden Hove stelt zich daarin borg voor een arrest van cipier Jaques Bertyn. Blijkbaar heeft ene Adriaen de Brauwere nog schulden bij Jan de Tavernier voor huishuur, vlas en een paar 'muylen' en bevinden Adriaens meubelen zich samen met wat graan op een zolderkamer in het Zwart-Zusterhuis. Ondanks zeer grondig en langdurig onderzoek naar de familie de Brauwere, is vooralsnog niemand erin geslaagd deze Adriaen te situeren in de Oudenaardse familie de Brauwere of te linken aan de schilder Adriaen Brouwer, aan wie Oudenaarde in 2018 een mooie en geslaagde overzichtstentoonstelling wijdde.

Archief in de kijker
  • January 28th, 2019

Brief Arnoldus Rekendaele


In 2018 mocht het stadsarchief van Oudenaarde een schenking van de familie Vandermeersch ontvangst nemen. Daarin troffen we een opmerkelijke brief van Arnoldus Rekendaele aan zijn vader uit 1643. Hij reisde voor een familiekwestie naar het verre Ellexnitz (vandaag Tsjechië) en kwam tijdens zijn reis middenin de Dertigjarig Oorlog terecht die in het Duitse Rijk woedde. Hij beschrijft hoe de Beierse troepen voor Niemarck (Neumarkt) en Nürnberg (Neurenberg) hun kampen opzetten. Daardoor zat hij met een karavaan kooplieden vier weken geblokkeerd in de voornoemde stad.

Archief in de kijker
  • December 1st, 2018

Sint-Genoveva


Het kerkarchief van Sint-Walburga zit vol verborgen schatten. Ondanks de naam, zijn in de archief ook stukken van andere archiefvormers verzeild geraakt. Deze oorkonde is er een voorbeeld van. In 1457 kocht ene Zegher Paesdach als deken van de broederschap van Sint-Genoveva een rente op een huis in de Einestraat, gelegen aan het waterschep, aan Willem van der Moten. Niet alleen de naam “Paesdach” is ongewoon voor Oudenaarde. De oorkonde bewijst ook dat naast Sint-Barbara een tweede broederschap actief was in de jonge Oudenaardse tapijtweverij.