Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Ontdek de laatste nieuwtjes

Ben je graag op de hoogte van de laatste geschiedenis nieuwtjes? Hou je ervan om meer te weten te komen over de geschiedenis van Oudenaarde? Lees dan hier de laatste nieuwsberichten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in Oudenaarde. Wij houden je up-to-date met alle informatie over geschiedenis in Oudenaarde.

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • October 14th, 2019

De bittere dronk: voor wie?


In onze komende Handelingen gaan we delicate vragen niet uit de weg. Auteur Erik Meersschaert ligt een tipje van de sluier: de grote Brouwertentoonstelling in Oudenaarde zorgde voor opmerkelijke archiefvondsten die de Oudenaardse roots van de schilder meer gestalte geven. Kunsthistorische elementen voor een nieuwe catalogue raisonné werden echter niet gezocht en dat is jammer. Al tijdens zijn korte leven werd Brouwer duchtig gekopieerd en na zijn dood werd dat nog erger. Zijn kleine werkjes waren ook een gemakkelijke prooi voor roof en zijn latere biografen waren (te) gul in betwistbare toekenningen. Herkomstonderzoek is essentieel maar niet steeds eenvoudig. Al deze elementen komen samen in de case-study van de verschillende versies van een der meest iconische werken uit de Brouwer-cataloog: “De Bittere Dronk”. Minstens twaalf geschilderde versies zijn bekend, naast een aantal grafische afbeeldingen naar een schilderij van Brouwer. Ze passeren allemaal de revue met de bedoeling na te gaan of de meest bekende variant, die in het Frankfurtse Städel-Museum, wel mag doorgaan voor het prototype van dit enigmatisch werk.

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • September 14th, 2019

Een stylus geeft zijn geheimen prijs.


Bij opgravingen op Tussenbruggen, vonden archeologen van SOLVA onder meer een stylus of schrijfstift. Het pinvormige voorwerp werd gebruikt om te schrijven op met was bestreken houten of leistenen tafeltjes. In al zijn eenvoud, geeft het voorwerp wel veel prijs over de tijd en de plaats waar het eertijds werd gebruikt. Een jonge wetenschapper, Pieter Rodts, vertelt er alles over in een boeiend en soms gedurfd artikel in onze komende Handelingen.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • June 19th, 2019

Historische bomen


Naar aanleiding van de deelname van de stad Oudenaarde aan Entente Florale Europe werd stadsarchivaris Stijn Lybeert gevraagd onderzoek te verrichten naar historische bomen en plaatsnamen die refereren naar bomen in Oudenaarde. Dit onderzoek kreeg aandacht in het AVS nieuws en in de kranten het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Voor het volledige artikel is het wachten op de Handelingen 2020 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. Hou dus onze aankondigingen in de gaten. De inwoners van Oudenaarde krijgen als primeur een krantje in de bus over Entente Florale Europe in de stad, met daarin een heel korte versie van het onderzoek. (foto's ©Tijl De Meulemeester)

Actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • May 9th, 2019

Rechtshistorische dagen in Oudenaarde


De internationale dagen van de "Société d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons" vond dit jaar plaats op 31 mei en 1 juni 2019 in Oudenaarde, met als algemeen thema: “La vie et la mort” (Rechts)historici uit Belgische, Nederlandse en Noord-Franse universiteiten behandelden talrijke aspecten van het thema, zowel historische als juridische.De sessies gingen door in de kapittelzaal van het voormalige Zwartzusterklooster van Pamele. De Historische Kring werd vertegenwoordigd door Martine Vanwelden met een uiteenzetting over het reilen en zeilen van de "cauchiede" van Leupegem in de zestiende eeuw. De mededeling focuste vooral op het socio-economische aspect, maar wierp ook een nieuw licht op de juridische kenmerken van een buitenwijk zoals Leupegem en op de juridische handigheid en soepelheid van de Oudenaardse tapijtsiers om aan hun economische behoeften te voldoen.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • May 11th, 2019

Uitstap Debattenland


Op 11 mei gingen we met de leden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring op stap met de bus in het Debattenland. We bezochten de overblijfselen van het kasteel waar de Graaf Lamoraal van Egmont was geboren in La Hamaide. In Wannebecq hielden we halt bij het romaanse kerkje. Afsluiten deden we met een gegidste rondleiding in het prachtige museum in het voormalig hospitaal Notre-Dame à la Rose in Lessines. Kortom, het was een geslaagde uitstap die voor herhaling vatbaar is.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • May 9th, 2019

Boekvoorstelling Schaduwjaren


Op 9 mei organiseerde de Geschied- en Oudheidkundige kring i.s.m. het stadsarchief, de bibliotheek van Oudenaarde en Boekhandel Beatrijs de boekvoorstelling van "Schaduwjaren" van de hand van Francis Weyns (°1965, Nieuwste Geschiedenis, UGent). Hierin beschrijft hij het relaas van zijn grootvader Gaston Delbeke en van zijn stiefgrootvader Jan Van Ceulebroeck, over hun leven, hun doelbewuste keuzes en de gruwelijke misdaden die zij, twee modale Vlamingen uit Gent, tijdens de Tweede Wereldoorlog begingen.