Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • July 11th, 2020

die andere 11 juli


Vandaag vieren we de 312de verjaardag van de Slag bij Oudenaarde, een belangrijke episode in de Spaanse Successieoorlog. Starring 170 000 soldaten uit alle hoeken van Europa, de briljantste generaals van de tijd (op het witte paard hier Eugenius van Savoie, daarachter de hertog van Marlborough), de latere Britse Koning George II, de vader van Louis XV... Beschreven en becommentarieerd in alle Europese hoofdsteden, de aanleiding voor dankvieringen en hofintriges, en een uitzonderlijk ontwaken uit de internationale anonimiteit voor dorpjes als Eine, Heurne, Huise, Ooike... Het schilderij van Jan Van Huchtenburg dat u hier ziet is gemaakt door de vaste militaire tekenaar van Prins Eugenius van Savoie. Na diens dood is het naar de Galleria Sabauda in Turijn gegaan, waar het nog steeds te bezichtigen valt in een reeks met o.a. de slag bij Zenta (1697) en de slag bij Blenheim (1704). Lees alles hier in open access: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:001414788 (met dank aan Prof.Dr. Frederik Dhondt)

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • February 20th, 2020

Landschap doorgrond


De archeologische dienst SOLVA, die velen onder U kennen door hun lezingen en publicaties in onze Handelingen over opgravingen in het Oudenaardse, presenteren sinds november vorig jaar, een prachtige tentoonstelling "Landschap doorgrond" in het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke. Zij geven daarbij een overzicht van tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het leven van jager-verzamelaars, landbouwers en ambachtslui uit een ver verleden wordt op een unieke wijze in beeld gebracht met behulp van opgegraven objecten en reconstructies van archeologische sites. Opmerkelijk zijn de restanten van een vrouwelijk resus-aapje, gevonden op de markt van Sint-Lievens-Houtem en een skelet uit de tiende eeuw, verstopt in een ton en opgegraven op de markt van Oudenaarde. In mei biedt de Kring haar leden de kans om onder begeleiding van een gids, deze tentoonstelling te bezoeken. Hou email en website goed in de gaten!

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • November 28th, 2019

En nieuw licht op het Oudenaards rijmboek


Opnieuw lichten we een tipje van de sluier. De eminente Germanist en codicoloog Daniël Ermens werpt in onze komende Handelingen een nieuw licht op de herkomst, de geïntendeerde gebruikers en de functie van het Oudenaards rijmboek. De codex bevat berijmde teksten, vandaar de naam. Hij dateert van rond 1300 en is het oudst bewaarde Middelnederlands meerteksthandschrift. De auteur vat het resultaat van zijn zoektocht correct samen: Dit nieuwe beeld zoekt een andere weg dan de oude hypotheses, maar kan ze niet weerleggen.

actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • November 12th, 2019

Architect van de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Kerselare overleden


Vorig week overleed Juliaan Lampens, de architect van de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Kerselare. Deze kapel werd opgetrokken nadat de 16de eeuwse kapel in vlammen opging in 1961. Toen werd een internationale wedstrijd uitgeschreven. Uit alle inzendingen werd het ontwerp van Juliaan Lampens als laureaat gekozen. Het nieuwe gebouw dateert van 1964, en is volledig opgetrokken in ruw beton, in een bouwstijl die als brutalisme omschreven wordt. Het ontwerp van de kapel speelt een bijzondere rol in de religieuze betonarchitectuur. Tot op vandaag worden de plannen en het bouwdossier in het kerkelijk archief van O.L.V. van Pamele door architecten en bouwhistorici bestudeerd. Sinds 2009 is de kapel een beschermd monument, maar het is op dit moment in slechte staat en behoeft dringend restauratie..

actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • October 14th, 2019

De bittere dronk: voor wie?


In onze komende Handelingen gaan we delicate vragen niet uit de weg. Auteur Erik Meersschaert ligt een tipje van de sluier: de grote Brouwertentoonstelling in Oudenaarde zorgde voor opmerkelijke archiefvondsten die de Oudenaardse roots van de schilder meer gestalte geven. Kunsthistorische elementen voor een nieuwe catalogue raisonné werden echter niet gezocht en dat is jammer. Al tijdens zijn korte leven werd Brouwer duchtig gekopieerd en na zijn dood werd dat nog erger. Zijn kleine werkjes waren ook een gemakkelijke prooi voor roof en zijn latere biografen waren (te) gul in betwistbare toekenningen. Herkomstonderzoek is essentieel maar niet steeds eenvoudig. Al deze elementen komen samen in de case-study van de verschillende versies van een der meest iconische werken uit de Brouwer-cataloog: “De Bittere Dronk”. Minstens twaalf geschilderde versies zijn bekend, naast een aantal grafische afbeeldingen naar een schilderij van Brouwer. Ze passeren allemaal de revue met de bedoeling na te gaan of de meest bekende variant, die in het Frankfurtse Städel-Museum, wel mag doorgaan voor het prototype van dit enigmatisch werk.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • June 19th, 2019

Historische bomen


Naar aanleiding van de deelname van de stad Oudenaarde aan Entente Florale Europe werd stadsarchivaris Stijn Lybeert gevraagd onderzoek te verrichten naar historische bomen en plaatsnamen die refereren naar bomen in Oudenaarde. Dit onderzoek kreeg aandacht in het AVS nieuws en in de kranten het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Voor het volledige artikel is het wachten op de Handelingen 2020 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. Hou dus onze aankondigingen in de gaten. De inwoners van Oudenaarde krijgen als primeur een krantje in de bus over Entente Florale Europe in de stad, met daarin een heel korte versie van het onderzoek. (foto's ©Tijl De Meulemeester)

Ontdek de laatste nieuwtjes

Ben je graag op de hoogte van de laatste geschiedenis nieuwtjes? Hou je ervan om meer te weten te komen over de geschiedenis van Oudenaarde? Lees dan hier de laatste nieuwsberichten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in Oudenaarde. Wij houden je up-to-date met alle informatie over geschiedenis in Oudenaarde.

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!