Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • May 9th, 2019
  • Category: Actualiteit

Rechtshistorische dagen in Oudenaarde


De internationale dagen van de "Société d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons" vond dit jaar plaats op 31 mei en 1 juni 2019 in Oudenaarde, met als algemeen thema: “La vie et la mort” (Rechts)historici uit Belgische, Nederlandse en Noord-Franse universiteiten behandelden talrijke aspecten van het thema, zowel historische als juridische.De sessies gingen door in de kapittelzaal van het voormalige Zwartzusterklooster van Pamele. De Historische Kring werd vertegenwoordigd door Martine Vanwelden met een uiteenzetting over het reilen en zeilen van de "cauchiede" van Leupegem in de zestiende eeuw. De mededeling focuste vooral op het socio-economische aspect, maar wierp ook een nieuw licht op de juridische kenmerken van een buitenwijk zoals Leupegem en op de juridische handigheid en soepelheid van de Oudenaardse tapijtsiers om aan hun economische behoeften te voldoen.