Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • July 10th, 2021
  • Category: actualiteit

G|OUD : Het tweede nummer rolde van de drukpers


Opnieuw heeft opnieuw een aantal auteurs het aangedurfd om u als lezer in het nieuwe nummer te informeren over enkele interessante onderwerpen uit het rijke verleden van Oudenaarde en omgeving, het regiogebied dat G|OUD bestrijkt. De meeste auteurs konden opnieuw putten uit de haast onuitputtelijke archivalia en de relatief ongekende boekenverzameling die het Oudenaardse Stadsarchief rijk is. Ook al is er de afgelopen eeuwen heel wat verloren gegaan, toch hebben onze voorouders ervoor gezorgd dat vele archivalische schatten nog altijd te raadplegen zijn. Daarnaast is het Stadsarchief ook de conservator geworden van een grote en veelzijdige boekencollectie waarvan vele exemplaren ware pronkstukken zijn of een relatief zeldzaam karakter bezitten. Met gedrukte publicaties en digitale informatie via de website proberen we jullie als lezer telkens opnieuw te laten kennismaken met dat rijk geschreven en gedrukt erfgoedpatrimonium, aangevuld met een benijdenswaardige verzameling aan iconografisch en cartografisch materiaal.