Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • November 28th, 2019
  • Category: actualiteit

En nieuw licht op het Oudenaards rijmboek


Opnieuw lichten we een tipje van de sluier. De eminente Germanist en codicoloog Daniël Ermens werpt in onze komende Handelingen een nieuw licht op de herkomst, de geïntendeerde gebruikers en de functie van het Oudenaards rijmboek. De codex bevat berijmde teksten, vandaar de naam. Hij dateert van rond 1300 en is het oudst bewaarde Middelnederlands meerteksthandschrift. De auteur vat het resultaat van zijn zoektocht correct samen: Dit nieuwe beeld zoekt een andere weg dan de oude hypotheses, maar kan ze niet weerleggen.