Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Ontdek de laatste nieuwtjes

Ben je graag op de hoogte van de laatste geschiedenis nieuwtjes? Hou je ervan om meer te weten te komen over de geschiedenis van Oudenaarde? Lees dan hier de laatste nieuwsberichten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in Oudenaarde. Wij houden je up-to-date met alle informatie over geschiedenis in Oudenaarde.

Binnenkort voorstelling van het Huldeboek voor erevoorzitter Rik Castelain

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • May 9th, 2019

Boekvoorstelling Schaduwjaren


Op 9 mei organiseerde de Geschied- en Oudheidkundige kring i.s.m. het stadsarchief, de bibliotheek van Oudenaarde en Boekhandel Beatrijs de boekvoorstelling van "Schaduwjaren" van de hand van Francis Weyns (°1965, Nieuwste Geschiedenis, UGent). Hierin beschrijft hij het relaas van zijn grootvader Gaston Delbeke en van zijn stiefgrootvader Jan Van Ceulebroeck, over hun leven, hun doelbewuste keuzes en de gruwelijke misdaden die zij, twee modale Vlamingen uit Gent, tijdens de Tweede Wereldoorlog begingen.

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • January 28th, 2019

Erfgoeddag 'Hoe maakt u het?'


Nog een blik op erfgoeddag en onderstroom op 26 april waarbij de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde i.s.m. het stadsarchief van Oudenaarde en MOU Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen een workshop paleografie opgezet heeft met bronnen over de handel in wandtapijten. Martine Vanwelden geeft een geïnteresseerd publiek op basis van de rekenboeken van de familie Goeman een deskundige uiteenzetting over het productieproces van de befaamde Oudenaardse wandtapijten.

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • January 28th, 2019

Verborgen verleden


Dit weekend kwamen de mensen van het Nederlandse productiehuis BlazHoffski opnames maken in het Stadsarchief voor een aflevering van Verborgen verleden (NTR). Een programma waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Hierbij gingen ze onder deskundige begeleiding van Martine Vanwelden in de Oudenaardse bronnen op zoek naar de afkomst van de illusionist Victor Mids. Deze aflevering wordt uitgezonden op 28 februari op NPO 2.

Actualiteit
  • December 1st, 2018

Manuscriptkaarten


Eind 2014 kocht de stad Oudenaarde twee manuscriptkaarten aan uit de 17de eeuw. Eén van deze kaarten betrof een unieke weergave te zijn van de Kasselrij Oudenaarde. De Kasselrij Oudenaarde ontstond in het begin van de 14de eeuw en strekte zich uit van het dorp Nazareth in het noorden tot Outrijve in het zuiden. De westgrens werd gevormd door de bossen van Oud-Moregem en Kruishoutem, in het oosten vormde de Schelde de grens. De manuscriptkaart van de Kasselrij Oudenaarde dateert van 1668-1669 en werd getekend door landmeter Pieter Meysman. Over de opdrachtgever van de kaart tasten we voorlopig in het duister. De guirlande linksonder waarin deze informatie zou kunnen staan, is namelijk niet ingevuld. Op de kaart (1,10m x 1,95m) kan je elke parochie, kerk, molen, bos, weg, rivier of klooster in de kasselrij terugvinden. Er zijn vergelijkbare kaarten van de kasselrij van Kortrijk en het land van Aalst maar tot voor kort was er geen enkele bekend van de kasselrij Oudenaarde. Na de aankoop van kaarten heeft de stad Oudenaarde geïnvesteerd in de restauratie en digitalisering van beide kaarten. https://www.oudenaarde.be/vrije-tijd/cultuur/stadsarchief/kasselrijkaart-oudenaarde-uit-1669

Actualiteit
  • Dr. Katrien Lichtert
  • December 22nd, 2018

Op zoek naar Adriaen Brouwer


Volgens de overlevering zou Adriaen Brouwer geboren zijn te Oudenaarde. Voor de Oudenaardenaars is de figuur Brouwer een belangrijk deel van de folkloristische culturele traditie. De kunstenaar en vooral de mythevorming rond zijn persoon leven door in verschilldetail uit schilderij van Adriaan Brouwerende lokale gebruiken en producten waarvan het Adriaen Brouwerbier en de Brouwerfeesten de bekendste zijn. Brouwers geboortejaar wordt in het algemeen ca. 1605/06 gesitueerd. Gezien de Stad Oudenaarde zichzelf als heimat van Brouwer profileert, is het essentieel dat dit wordt gestaafd aan de hand van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. De bepaling van Brouwers geboorteplaats is essentieel voor het Brouwerproject en meteen een van de redenen voor het uitvoerig archiefonderzoek dat deel uitmaakt van het kunstwetenschappelijke onderzoek gekoppeld aan de geplande Brouwertentoonstelling. Vandaag de dag bestaat er in de vakliteratuur een consensus over het feit dat Brouwer afkomstig zou zijn van Oudenaarde. Dit was echter niet steeds zo gezien bepaalde auteurs er in het verleden van uitgingen dat hij oorspronkelijk in de Noordelijke Nederlanden werd geboren.