Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Actualiteit
  • Dr. Katrien Lichtert
  • December 22nd, 2018

Op zoek naar Adriaen Brouwer


Volgens de overlevering zou Adriaen Brouwer geboren zijn te Oudenaarde. Voor de Oudenaardenaars is de figuur Brouwer een belangrijk deel van de folkloristische culturele traditie. De kunstenaar en vooral de mythevorming rond zijn persoon leven door in verschilldetail uit schilderij van Adriaan Brouwerende lokale gebruiken en producten waarvan het Adriaen Brouwerbier en de Brouwerfeesten de bekendste zijn. Brouwers geboortejaar wordt in het algemeen ca. 1605/06 gesitueerd. Gezien de Stad Oudenaarde zichzelf als heimat van Brouwer profileert, is het essentieel dat dit wordt gestaafd aan de hand van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. De bepaling van Brouwers geboorteplaats is essentieel voor het Brouwerproject en meteen een van de redenen voor het uitvoerig archiefonderzoek dat deel uitmaakt van het kunstwetenschappelijke onderzoek gekoppeld aan de geplande Brouwertentoonstelling. Vandaag de dag bestaat er in de vakliteratuur een consensus over het feit dat Brouwer afkomstig zou zijn van Oudenaarde. Dit was echter niet steeds zo gezien bepaalde auteurs er in het verleden van uitgingen dat hij oorspronkelijk in de Noordelijke Nederlanden werd geboren.

Ontdek de laatste nieuwtjes

Ben je graag op de hoogte van de laatste geschiedenis nieuwtjes? Hou je ervan om meer te weten te komen over de geschiedenis van Oudenaarde? Lees dan hier de laatste nieuwsberichten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in Oudenaarde. Wij houden je up-to-date met alle informatie over geschiedenis in Oudenaarde.

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!