Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Actualiteit
 • Martine Vanwelden
 • May 9th, 2019

Rechtshistorische dagen in Oudenaarde


De internationale dagen van de "Société d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons" vond dit jaar plaats op 31 mei en 1 juni 2019 in Oudenaarde, met als algemeen thema: “La vie et la mort” (Rechts)historici uit Belgische, Nederlandse en Noord-Franse universiteiten behandelden talrijke aspecten van het thema, zowel historische als juridische.De sessies gingen door in de kapittelzaal van het voormalige Zwartzusterklooster van Pamele. De Historische Kring werd vertegenwoordigd door Martine Vanwelden met een uiteenzetting over het reilen en zeilen van de "cauchiede" van Leupegem in de zestiende eeuw. De mededeling focuste vooral op het socio-economische aspect, maar wierp ook een nieuw licht op de juridische kenmerken van een buitenwijk zoals Leupegem en op de juridische handigheid en soepelheid van de Oudenaardse tapijtsiers om aan hun economische behoeften te voldoen.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • May 11th, 2019

Uitstap Debattenland


Op 11 mei gingen we met de leden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring op stap met de bus in het Debattenland. We bezochten de overblijfselen van het kasteel waar de Graaf Lamoraal van Egmont was geboren in La Hamaide. In Wannebecq hielden we halt bij het romaanse kerkje. Afsluiten deden we met een gegidste rondleiding in het prachtige museum in het voormalig hospitaal Notre-Dame à la Rose in Lessines. Kortom, het was een geslaagde uitstap die voor herhaling vatbaar is.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • May 9th, 2019

Boekvoorstelling Schaduwjaren


Op 9 mei organiseerde de Geschied- en Oudheidkundige kring i.s.m. het stadsarchief, de bibliotheek van Oudenaarde en Boekhandel Beatrijs de boekvoorstelling van "Schaduwjaren" van de hand van Francis Weyns (°1965, Nieuwste Geschiedenis, UGent). Hierin beschrijft hij het relaas van zijn grootvader Gaston Delbeke en van zijn stiefgrootvader Jan Van Ceulebroeck, over hun leven, hun doelbewuste keuzes en de gruwelijke misdaden die zij, twee modale Vlamingen uit Gent, tijdens de Tweede Wereldoorlog begingen.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • January 28th, 2019

Erfgoeddag 'Hoe maakt u het?'


Nog een blik op erfgoeddag en onderstroom op 26 april waarbij de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde i.s.m. het stadsarchief van Oudenaarde en MOU Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen een workshop paleografie opgezet heeft met bronnen over de handel in wandtapijten. Martine Vanwelden geeft een geïnteresseerd publiek op basis van de rekenboeken van de familie Goeman een deskundige uiteenzetting over het productieproces van de befaamde Oudenaardse wandtapijten.

Actualiteit
 • Stijn Lybeert
 • January 28th, 2019

Verborgen verleden


Dit weekend kwamen de mensen van het Nederlandse productiehuis BlazHoffski opnames maken in het Stadsarchief voor een aflevering van Verborgen verleden (NTR). Een programma waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Hierbij gingen ze onder deskundige begeleiding van Martine Vanwelden in de Oudenaardse bronnen op zoek naar de afkomst van de illusionist Victor Mids. Deze aflevering wordt uitgezonden op 28 februari op NPO 2.

Actualiteit
 • December 1st, 2018

Manuscriptkaarten


Eind 2014 kocht de stad Oudenaarde twee manuscriptkaarten aan uit de 17de eeuw. Eén van deze kaarten betrof een unieke weergave te zijn van de Kasselrij Oudenaarde. De Kasselrij Oudenaarde ontstond in het begin van de 14de eeuw en strekte zich uit van het dorp Nazareth in het noorden tot Outrijve in het zuiden. De westgrens werd gevormd door de bossen van Oud-Moregem en Kruishoutem, in het oosten vormde de Schelde de grens. De manuscriptkaart van de Kasselrij Oudenaarde dateert van 1668-1669 en werd getekend door landmeter Pieter Meysman. Over de opdrachtgever van de kaart tasten we voorlopig in het duister. De guirlande linksonder waarin deze informatie zou kunnen staan, is namelijk niet ingevuld. Op de kaart (1,10m x 1,95m) kan je elke parochie, kerk, molen, bos, weg, rivier of klooster in de kasselrij terugvinden. Er zijn vergelijkbare kaarten van de kasselrij van Kortrijk en het land van Aalst maar tot voor kort was er geen enkele bekend van de kasselrij Oudenaarde. Na de aankoop van kaarten heeft de stad Oudenaarde geïnvesteerd in de restauratie en digitalisering van beide kaarten. https://www.oudenaarde.be/vrije-tijd/cultuur/stadsarchief/kasselrijkaart-oudenaarde-uit-1669

Ontdek de laatste nieuwtjes

Ben je graag op de hoogte van de laatste geschiedenis nieuwtjes? Hou je ervan om meer te weten te komen over de geschiedenis van Oudenaarde? Lees dan hier de laatste nieuwsberichten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in Oudenaarde. Wij houden je up-to-date met alle informatie over geschiedenis in Oudenaarde.

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!