Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

  • by: Martine Vanwelden
  • April 24th, 2022
  • Category: actualiteit

Een terugblik op erfgoeddag 2022


De Geschied- en Oudheidkundige Kring nam op 24 april 2022 deel aan de Erfgoeddag, met als thema "school". Deze dag viel samen met de Opendeurdag van Bernardstechnicum campus Gelukstede. Bestuursleden van de Kring en een aantal ex-leerkrachten van Gelukstede brachten heel wat materiaal samen om de geschiedenis "Van vakschool tot STEM-school" in beeld te brengen. Het verhaal startte in 1896 met de oprichting van een zondagsschool voor schilders. Deze school groeide uit tot een avondschool en in 1951 tot een dagschool. Na een tiental jaren in "Achter de Wacht", kreeg de vakschool Sint-Lucas een vaste stek op Gelukstede (Eindries). Foto's en originele documenten, zoals het het oudste lessenrooster, evoceerden deze evolutie. Daarnaast vonden attributen allerhande een plaatsje in de tentoonstelling. Zo werd het zendmateriaal dat Sint-Lucas gebruikte om succesvol contact te leggen met Frank de Winne in ISS voorgesteld aan de bezoekers. Schilderijen, keramiek en boeken maakten duidelijk dat er zich onder het lerarenkorps verdienstelijke schilders en schrijvers bevonden. Het samengebrachte materiaal smaakt naar meer. De originele documenten werd alvast in bruikleen gegeven aan het Oudenaardse stadsarchief. Daar liggen ze te wachten tot iemand zich geroepen voelt om de geschiedenis van deze school uit te spitten, uit te schrijven en te publiceren. De erfgoed-tentoonstelling bevond zich tussen twee ultramoderne labo's. Het contrast tussen vroeger en nu, kon niet groter zijn. De talrijke bezoekers, die hiermee werden geconfronteerd, waren alvast heel enthousiast.