Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • September 14th, 2019
  • Category: actualiteit

Een stylus geeft zijn geheimen prijs.


Bij opgravingen op Tussenbruggen, vonden archeologen van SOLVA onder meer een stylus of schrijfstift. Het pinvormige voorwerp werd gebruikt om te schrijven op met was bestreken houten of leistenen tafeltjes. In al zijn eenvoud, geeft het voorwerp wel veel prijs over de tijd en de plaats waar het eertijds werd gebruikt. Een jonge wetenschapper, Pieter Rodts, vertelt er alles over in een boeiend en soms gedurfd artikel in onze komende Handelingen.