Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Stijn Lybeert
  • May 9th, 2019
  • Category: Actualiteit

Boekvoorstelling Schaduwjaren


Op 9 mei organiseerde de Geschied- en Oudheidkundige kring i.s.m. het stadsarchief, de bibliotheek van Oudenaarde en Boekhandel Beatrijs de boekvoorstelling van "Schaduwjaren" van de hand van Francis Weyns (°1965, Nieuwste Geschiedenis, UGent). Hierin beschrijft hij het relaas van zijn grootvader Gaston Delbeke en van zijn stiefgrootvader Jan Van Ceulebroeck, over hun leven, hun doelbewuste keuzes en de gruwelijke misdaden die zij, twee modale Vlamingen uit Gent, tijdens de Tweede Wereldoorlog begingen.