Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • April 6th, 2022
  • Category: actualiteit

G|OUD maart 2022


Hierbij stellen we u het derde nummer voor van G|OUD. Vorig jaar sloeg de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde met dit tijdschrift een nieuwe weg in. De vele positieve reacties die we ontvingen, overtuigen ons ervan dat dit een goede keuze was. Toch kan het zijn dat we nog wat moeten sleutelen aan de formule. Zo hebben we besloten om het tijdschrift niet meer in januari en juni te laten verschijnen, maar in maart en september. Dat past beter in de agenda van zowel de redactie als de drukker. Daardoor moest u iets langer wachten op een nieuw nummer, maar we hopen dat dit het wachten waard was.